Scouts Shop Order Form

Home/Scouts Shop Order Form
Scouts Shop Order Form 2022-12-23T13:04:15-08:00

Scouting Uniform Diagram (Ari & Arenoush and Guylik & Artsvik 1 groups wear Beige Uniform top and Guylik & Artsvik 2 groups wear Navy Uniform top)

View Scouting Uniform Diagram

Scout Name
Parent Name
Arm Patches
Beige Uniform Top - Ari & Arenoush
Beret/Hat
Blue Ararat T-shirt
Group Patches
Kark (Կարգ) Patches
Belt
Miavor Patches
Navy Uniform Top - Guylik & Artsvik
Pins
Tashkinaks
Totems